Signal informuje, że opuści Wielką Brytanię, jeśli przepisy osłabią szyfrowanie end-to-end.

Prezes Signala, Meredith Whittaker, stwierdziła, że ich aplikacja na 100% opuści rynek brytyjski, jeśli przepisy zmuszą ich do osłabienia poziomu prywatności wiadomości wysyłanych za pośrednictwem komunikatora.

Omawiany projekt ustawy ma na celu wprowadzenie nowych przepisów ściśle regulujących media społecznościowe i inne platformy oparte na treściach generowanych przez użytkowników. 

Obecnie platforma pośrednicząca udostępniająca treści zamieszczane przez użytkowników. Nie ponosi odpowiedzialności prawnej, jeśli naruszają one prawo, dopóki nie otrzyma zawiadomienia o takich treściach, w którym to momencie musi podjąć działania w celu ich usunięcia.

Zgodnie z projektem ustawy firmy będą zobowiązane do aktywnego poszukiwania nielegalnych treści i natychmiastowego ich usuwania, gdy tylko się pojawią.

Celem tych regulacji jest zapewnienie bezpieczeństwa narodowego i ochrona dzieci. Zgodnie z projektem ustawy organem wykonawczym zostanie Ofcom, który będzie miał prawo do nakładania kar na firmy naruszające przepisy.

Office of Communications (Ofcom) – jest organem państwowym istniejący, w Wielkiej Brytanii, którego zadaniem jest kontrola i nadzór nad rynkiem mediów i telekomunikacji.

Projekt ustawy, który ma zostać uchwalony latem przyszłego roku, budził kontrowersje od momentu przedstawienia go w parlamencie w maju 2021 roku.

Chociaż rząd twierdzi, że przepisy nie ograniczą szyfrowania end to end, nie jest jasne, jak będą egzekwowane bez naruszania prywatności wiadomości. Ofcom mógłby na przykład nakazać komunikatorom skanowanie wiadomości pod kątem szkodliwych treści, co uniemożliwia prawidłowe działanie szyfrowania end to end.

Czym jest szyfrowanie end to end (https://cybpas.pl/2022/11/22/szyfrowanie-end-to-end/)

Signal to aplikacja mobilna oferująca szyfrowaną komunikację, działająca na platformach Android i iOS.  Zapewnia ona użytkownikom prywatność i bezpieczeństwo, umożliwiając im nawiązywanie połączeń tekstowych, głosowych i wideo z innymi użytkownikami z użyciem szyfrowania end to end.

Oznacza to, że treść wiadomości jest szyfrowana na urządzeniu nadawcy i odszyfrowywana tylko na urządzeniu odbiorcy, uniemożliwiając osobom trzecim przechwycenie i odczytanie wiadomości.

Signal został opracowany przez Signal Foundation, organizację non-profit zajmującą się tworzeniem narzędzi do bezpiecznej i prywatnej komunikacji.

Źródło: https://www.bbc.com/news/technology-64584001

Scroll to Top