Jak zmieniały się mapy świata na przestrzeni lat.

Jak wygląda mapa świata każdy wie, ale nie zawsze tak było. Super dokładne zdjęcia satelitarne pozwoliły na precyzyjne odwzorowanie globu. Niegdyś jednak poziom technologiczny był olbrzymią przeszkodą dla kartografów. Tak mapy świata zmieniały się na przestrzenii lat:

VI wiek p.n.e.

Uważana za najstarszą mapę świata, babilońska mapa świata przedstawia Babilon nad Eufratem, otoczony okrągłym lądem.

610–546 p.n.e

Mapa której stworzenie przypisano, Anaksymandrowi starogreckiemu filozofowi i politykowi.

550–476 p.n.e

“Periodos Ges”- Mapa stworzona przez greckiego historyka Hekatajosa z Miletu . Hekatajos opisał w swoich książkach kraje i mieszkańców znanego świata, opisowi towarzyszy mapa oparta na mapie Ziemi Anaksymandra, którą poprawił i powiększył.

276–194 p.n.e

Eratostenes starogrecki uczony: matematyk, astronom, geodeta i geograf, narysował ulepszoną mapę świata, zawierającą informacje z kampanii Aleksandra Wielkiego i jego następców. Na mapie przedstawiono równoleżniki i południki, co świadczy o jego zrozumieniu kulistej natury Ziemi.

135–51 p.n.e

Stworzona przez greckiego filozofa Posydoniusza z Apamei mapa świata. Wiele szczegółów nie mogło być znanych autorowi.

43 n.e

Mapa rzymskiego kartografa Pomponiusza Meli.

150 n.e

Mapa świata Ptolemeusza to mapa znana społeczeństwom grecko-rzymskim w II wieku. Opiera się na opisie zawartym w książce “Geografia”, napisanej około 150 roku. 

Opierając się na inskrypcji w kilku zachowanych manuskryptach, tradycyjnie przypisuje się ją Agathodaemonowi z Aleksandrii.

1411–1415

Mapa świata De Virga została wykonana przez kartografa Albertinusa de Virga.

1457

Genueńska mapa z 1457 roku to mapa świata, która w dużej mierze opierała się na relacji podróżnika Niccolo da Conti.

1459

Mapa “Fra Mauro” została wykonana w latach 1457-1459 przez weneckiego mnicha Fra Mauro.

1490

Mapa świata Henricusa Martellusa Germanusa (Heinricha Hammera) z ok. 1490 r.

W 1492 za sprawą odkrycia ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Doszło do zmiany postrzegania świata.

1502

Planisfera Cantino lub mapa świata Cantino to najwcześniejsza zachowana mapa przedstawiająca portugalskie odkrycia na wschodzie i zachodzie. Jej nazwa pochodzi od Alberto Cantino, agenta księcia Ferrary, który z powodzeniem przemycił ją z Portugalii do Włoch w 1502 roku. Pokazuje wyspy Karaibów i to, co może być wybrzeżem Florydy, a także Afrykę, Europę i Azję.

1505

Mapa Caverio, znana również jako Mapa Caveri lub Mapa Canerio, to mapa narysowana przez Nicolaya de Caveri około 1505 roku.

1570

Theatrum Orbis Terrarum (lub „Teatr Świata”) jest uważany za pierwszy prawdziwy nowożytny atlas.

1602

Kunyu Wanguo Quantu, wydrukowana przez włoskiego jezuickiego misjonarza Matteo Ricci w 1602 roku, jest pierwszą znaną chińską mapą świata w stylu europejskim.

1689

Mapa stworzona przez Gerarda van Schagena kartografa z Amsterdamu.

1794

Samuel Dunn był brytyjskim matematykiem i astronomem amatorem. Jego mapa obejmuje cały świat w rzucie na dwie półkule. Mapa ta powstała krótko po eksploracjach kapitana Cooka w Arktyce i na północno-zachodnim Pacyfiku.

Scroll to Top